Gimnastički savez Vojvodine osnovan je 1963. godine tako da neprekidno postoji i funkcioniše 55 godina.

Design by Modern Web Ideas